วิธีการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Supercoachshop.com

 

1 คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ

2 จะพบกับหน้ารายละเอียดของสินค้า ท่านสามารถกดชมภาพสินค้าได้

3 .ในกรณีมีหลายสีหรือหลายขนาด ให้เลือกสีหรือขนาดสินค้าที่ต้องการ กดเพิ่มใส่ตะกร้า

4  สินค้าจะเข้าไปอยู่ใน Cart หรือตะกร้าสั่งซื้อสินค้า

5 กดเพื่อดูตะกร้าสินค้าใหญ่ หรือกด “ดำเนินการสั่งซื้อ” เพื่อไปสู่หน้าชำระเงิน

6 เข้าสู่หน้าชำระเงิน

7 กรอกที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน

8 เลือกรูปแบบการชำระเงิน

9 หากโหลดมาหน้า ชำระเงินสำเร็จ นับว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

10 ออเดอร์ของท่านจะถูกสรุปเข้าอีเมลที่ทำการสั่งซื้อ