• สินค้าราคาปกติ สินค้าที่ใช้ส่วนลดสมาชิก และสินค้าที่ลดราคาตามฤดูกาล สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
 • การเปลี่ยน/คืนสินค้า สามารถทำได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สินค้าส่งถึงปลายทาง
 • สินค้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกใช้ โดยป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ของยี่ห้อนั้นๆ
 • การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับและค่าส่งสินค้าใหม่ไปเปลี่ยนทุกกรณี ยกเว้นสินค้าที่มีตำหนิที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น
 • การเปลี่ยน/คืนสินค้า จำกัดที่ 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขที่การสั่งซื้อ
 • หากตรวจสอบพบว่า จำนวนประวัติการคืนสินค้า มีจำนวนใกล้เคียงกับการสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้าและสงวนสิทธ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้บน supercoachshop.com ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริการส่งภายในประเทศ

 • จะมีค่าบริการจัดส่งขั้นต่ำ 40 บาท ตามขนาดสินค้าที่ถูกจัดส่งออก 

  ระยะเวลาในการจัดส่ง
  • กรุงเทพฯและปริมณฑล 1-3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด 2-4 วันทำการ

หมายเหตุ** กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืน ภายใน 14 วันทำการ หลังจากทาง supercoachshop.com ได้รับสินค้าคืน และทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ*** หากข้าพเจ้าไม่ทำตามเงื่อนไขและนโยบายเบื้องต้น ให้ถือว่าอยู่นอกขอบเขตความรับผิดชอบของ supercoachshop และให้การตัดสินใจของทาง supercoachshop ถือเป็นที่สิ้นสุด