Author - supercoachshop

การทดสอบความสมบูรณ์ของสมรรถภาพทางกายทั่วไป

การทดสอบความสมบูรณ์ของสมรรถภาพทางกายทั่วไป สมรรถภาพทางกายโดยทั่ว ๆ ไปนั้นจะดีขึ้นตั้งแต่วัยเด็กเรื่อยมาจนถึงจุดสูงสุดและเริ่มลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังนั้นการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือเป็นพื้นฐานของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี  เช่นกันซึ่งสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของร่างกายในการที่จะประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด สมรรถภาพทางกายทั่วไป  (General Physical  fitness) ตามมาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย ได้จำแนกการทดสอบออกเป็น 7 ประเภท คือ 1. ความเร็ว (Speed)  คือ ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  โดยมีระยะเวลาในการเคลื่อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด 2. พลังกล้ามเนื้อ (Muscle Power) คือ  ความสามารถในการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อ (การยืดและหดตัวของกล้ามเนื้อ) ในการออกแรงสูงสุด ซึ่งกระทำในระยะเวลาที่สั้น และไม่เกิดความเมื่อยล้า หนึ่งครั้ง เช่น ยืนกระโดดไกล 3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  (Muscle Strength) คือ ความสามารถในการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อในการออกแรงสูงสุด โดยกล้ามเนื้อที่หดตัวเพียงครั้งเดียวโดยไม่จำกัดเวลา เช่น การยกน้ำหนัก  เป็นต้น 4. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle  endurance) คือ  ความสามารถของกล้ามเนื้อในการทำงานโดยมีการหดตัวได้ซ้ำ ๆ เพื่อต่อต้านกับแรงต้านทานขนาดปานกลางได้นาน 5. ความคล่องตัว (Agility)  คือ ความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยมีการควบคุมในการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ได้ด้วยความรวดเร็วและแน่นอน 6. ความอ่อนตัว (Flexibility)  คือ  ความสามารถในการเคลื่อนไหวตลอดช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 7. ความอดทนทั่วไป  (General endurance)  คือ ความสามารถในการทำงานของระบบต่าง ๆ ...

Read more...

รู้จักหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนในทุกระดับ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น

ทำความรู้จักหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนในทุกระดับที่สมาคมฯ จัดขึ้น ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศฯ ได้มีการจัดการอบรมหลักสูตร ยกระดับผู้ฝึกสอนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพของการฝึกสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทางสมาคมจึงได้เตรียมจัดระเบียบเรื่องการอบรม โดยแบ่งหลักสูตร ออกมาดังนี้การอบรมโค้ชที่ทางสมาคมฯ วางไว้ได้มีแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ G Diploma สำหรับระดับ ขั้นพื้นฐาน- สำหรับหลักสูตรดังกล่าว จะเน้นให้ผู้ที่ผ่านการอบรม ได้นำความรู้ไปพัฒนาเด็กในระดับขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อายุ 6-12 ปี เพื่อพัฒนาพื้นฐานการเล่นฟุตบอล 7 คน ให้ทุกคนมีส่วนร่วม สนุกสนาน เคารพซึ่งกันและกัน และเดินหน้าสู่ระดับต่อไป C Diploma สำหรับระดับเยาวชนขั้นพื้นฐาน - สำหรับหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาเยาวชน ในรุ่นอายุ 13-18 ปี โดยจะเน้นเรื่องการฝึกซ้อมแบบทีม มีการเล่นร่วมกันมากขึ้น และต่อยอดจากพื้นฐานขั้นพื้นฐาน ที่จะมีการทบทวนเรื่องทักษะและเทคนิคต่างๆ B Diploma สำหรับระดับเยาวชนและสมัครเล่น- สำหรับหลักสูตรดังล่าวจะเป็นการพัฒนาเยาวชน ตอนปลาย และ ฟุตบอลในระดับสมัครเล่น โดยจะเริ่มมีการใส่รายละเอียดการพัฒนาทักษะให้กับนักกีฬามากขึ้น รวมถึง...

Read more...

หลักพัฒนานักฟุตบอลเยาวชน ตามแนวทาง AFC ทั้ง 7 ประการ

เปิดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของไทย ตามมาตรฐานของ AFC ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีแนวทาง ในการยกระดับการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มาตรฐาน เทียบเท่ากับนานาชาติ ทั้งในการยกระดับผู้ฝึกสอน รวมถึงนักฟุตบอลเยาวชน ซึ่งทาง AFC ได้มีการเสนอแนวทาง 7 ประการ เพื่อยกระดับขึ้นมาวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแนวทาง คือการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด จากภาคทฤษฎี สู่การพัฒนาในภาคปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสนับสนุนให้เกิดการยกระดับวิทยากรด้านการอบรมผู้ฝึกสอน รวมถึง ตัวผู้ฝึกสอนเพราะผู้ฝึกสอน ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาเยาวชน ทั้งในระดับสูงและระดับสมัครเล่น ผ่านการฝึกซ้อมรูปแบบต่างๆ โดยกระบวนการดังกล่าวมีดังนี้ 1. เพื่อวิเคราะห์ผู้เล่นเยาวชนระดับสูง ผ่าน การแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่นกล่าวคือ การเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถ จากการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ อาทิ ไทยแลนด์ ยูธลีก รวมถึงทัวร์นาเมนต์ ที่จัดโดย ภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับนักกีฬาเหล่านั้นให้มีคุณภาพ และปริมาณมากขึ้น 2. เพื่อนำไปสอนและดึงศึกยภาพของผู้เล่นเยาวชนกล่าวคือ เมื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถมาได้แล้ว จะมีการยกระดับและต่อยอดความสามารถให้กับนักกีฬาเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิม 3. เพื่อการฝึกซ้อมผู้เล่นเยาวชนกล่าวคือ การยกระดับการฝึกซ้อมให้มีความเข้มข้น และถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีความพร้อมและรักษาระดับ ฟอร์มการเล่นเพื่อต่อยอดสู่ระดับฟุตบอลอาชีพ 4. เพื่อการสอนผู้เล่นเยาวชนกล่าวคือนอกจากภาคปฏิบัติแล้ว ยังมีการอบรมภาคทฤษฎี...

Read more...

อะไรคือ ความเข้าใจ กับ ความสามารถ ในการเล่นฟุตบอล

ความเข้าใจ กับ ความสามารถ หลายคนให้ค่ากับความสามารถ สูงกว่าความเข้าใจ ในการเล่นฟุตบอล แน่นอนว่าฟุตบอล ถามว่าความสามารถ พวกเทคนิค ทักษะ สำคัญไหม แน่นอนมันสำคัญมาก หลายคนพยายามพัฒนาความสามารถนักเตะแบบเพียวๆ และมาก่อนความเข้าใจด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งให้เร็ว, ผ่านบอล ยิงบอลให้แม่นยำ จับบอลให้อยู่ตัว หลายคนพยายามใส่ใจตรงนี้เป็นอย่างมาก แน่นอนว่า มันสำคัญ ถ้าเด็กผ่านบอลแม่นยำ ถามว่าดีไหม ดี วิ่งเร็วได้ ดีไหมดี สัมผัสบอลได้ดี ดี ไหม ดี แต่ความเข้าใจคือสิ่งที่เหลายคนมักจะลืมถ่ายทอด เพราะความเข้าใจเป็นเรื่องที่ยากมาก หากไม่ใส่ใจรายละเอียด ยกตัวอย่างถามเด็ก เข้าใจไหม คำตอบของทุกคนคือเข้าใจ แต่ไม่รู้ว่าเข้าใจอย่างไรบ้าง มันเลยต้องเจาะรายละเอียด จะไปไล่บี้เด็ก ไหนเข้าใจอย่างไรมาทำ มาเป้นตัวอย่าง ก็กลายเป็นการกดดันเด็ก เพราะฉะนั้นโค้ชต้องใส่ความเข้าใจให้เขา ไปทีละนิด ทีละนิด ลองคิดภาพ ถ้าเราเข้าใจก่อน ที่จะไปพัฒนาความสามารถ มันก็อาจจะไปได้เร็วกว่าด้วยซ้ำ เพราะเขาจะเข้าใจเลยว่า เขาทำไปทำไม แต่หลายคนเป็นพีระมิดกลับหัว ไม่ต้องเข้าใจหรอก แค่ให้ทำตาม วิ่งให้เร็ว...

Read more...

เพราะคิดว่าสอนไมได้ ก็เลยไม่สอน ถูกไหม

เพราะคิดว่าสอนไมได้ก็เลยไม่สอน หลายครั้งโค้ชมักจะคิดว่าเด็กคนนี้เก่งอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องสอนอะไร หลายคนมองว่าเด็กคนนี้ติดทีมชาติแล้ว ไม่ต้องสอนแล้ว นั่นจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ เพราะทุกคนยังมีพื้นที่ที่บกพร่อง และจำเป็นต้องยกระดับและพัฒนาแก้ไขอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหน สอนแล้วไม่ฟัง ต้องทำอย่างไรก็ต้องหาวิธีการสอน ให้เขาเข้าใจและทำให้เขาเห็นผลว่า จะทำอย่างไรเขาถึงฟัง เพราะมันสำคัญมาก โค้ชหลายคนกลัวที่จะสอนนักเตะเก่ง กลัวว่าเขาจะไม่ฟัง กลัวว่าจะไปขัดขวางจินตนาการเขา แต่สิ่งสำคัญคือการต่อยอดให้เขา ทำให้เขาเข้าใจ และพัฒนาไปได้อีก เพราะถ้าเราคิดว่าเขาเก่งแล้ว ทำไมเขาถึงยังไปได้ไกลกว่าเดิมไม่ได้ อะไรที่เขายังไม่รู้ เราก็ต้องหาเสาะถาม และหาสิ่งที่จะทำให้เขาพัฒนาขึ้นไปได้อีก และจะทำให้ เราสามารถสอนเขาได้ ไม่มีใครเก่งได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว ทุกคนมีพื้นที่พัฒนา หลายคนชอบปิดกั้นเสมอว่า อายุเยอะแล้วพัฒนาไม่ได้ แต่ไม่สำคัญเลย ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถพัฒนาได้ หลายคนคิดว่าพยายามพูดให้น้อย และหวังว่าเด็กจะเข้าใจ และสุดท้ายมันก็เกิดข้อผิดพลาด และโทษว่าเด็กระดับไม่ถึง เพราะฉะนั้น การสอนจึงเป็นเรื่องสำคัญไมว่าจะวัยไหน หรือเป็นใคร มีดีกรีแค่ไหน โค้ชก็ต้องหาสิ่งที่เขาไม่รู้ และ ปรับปรุงได้ เพื่อมาพัฒนา ที่มา Thailand's Way

Read more...

การแทรกแซงของผู้ช่วยโค้ช

การแทรกแซงของผู้ช่วยโค้ช----------------- หลายคนคิดว่า โค้ชคือคนที่เป็นหัวหน้า คือคนที่คิดเพียงคนเดียว ส่วน ผู้ช่วยโค้ชหรือสตาฟฟ์โค้ชทั้งหลาย คือคนที่เป็นลูกมือ ที่เสิร์ฟทุกอย่างให้กับโค้ช หลายครั้งพอผู้ช่วยโค้ชออกความเห็น หลายคนกังวลว่าผู้ช่วยโค้ชจะไปแทรกแซงความคิดของเฮดโค้ช และมันจะทำให้ปัญหามันเกิดขึ้น แต่จริงๆ แล้ว การทำงานระหว่างเฮดโค้ชกับทีมงาน ไม่ใช่หัวหน้ากับลูกน้อง แต่เปรียบเหมือนพาร์ตเนอร์ เฮดโค้ชหน้าที่หลักคือการตัดสินใจ มองภาพใหญ่ จัดการภาพรวมทั้งหมด ผู้ช่วยโค้ชคือคนที่คอยเก็บรายละเอียด ทำแผนนำเสนอ ให้คำปรึกษากับโค้ช และให้โค้ชได้ตัดสินใจ หลายครั้งการปล่อยให้เฮดโค้ชตัดสินใจ หรือคิดคนเดียว และสั่งให้ผู้ช่วยโค้ชทำ มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย มันก็เหมือนกับว่า เฮดโค้ชต้องมองเห็นทุกอย่าง คิดทุกอย่าง และก็สั่งการ แต่บางครั้งผู้ช่วยโค้ชอาจจะเห็นอะไรบางอย่าง ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อตกตะกอนหาไอเดียที่ดีที่สุด หลายคนมักจะคิดว่าการทำงานของเฮดโค้ช กับ สตาฟฟ์คือการทำงานแบบหัวหน้ากับลูกน้อง หัวหน้าสั่ง สั่ง สั่ง ผู้ช่วยหรือคนที่เหลือ ก็ลงมือทำ แต่การทำงานทีแท้จริงไม่ใช่แบบนั้น แต่มันต้องมีการแบ่งหน้าที่แล้วมาแชร์กัน และให้โค้ชตัดสินใจ หรืออย่าง โค้ชฟิตเนส นักกายภาพ หมอ ก็จะให้คำแนะนำโค้ช เพราะโค้ชคงไม่ลงมือไปดูความฟิตนักเตะทุกคนเอง หรือดูว่าใครยังเจ็บ หรือ ลงได้แล้ว...

Read more...

เอาโค้ชเก่งๆ มาช่วยกัน

เอาโค้ชเก่งๆ มาช่วยกัน หลายคนมองว่า ยิ่งเรามีคนเก่งรวมกันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี แต่สำหรับฟุตบอล แล้วมันไม่ใช่ หลายคนมองว่าเอาโค้ชที่เก่ง มาให้ได้มากที่สุด แล้วก็จบ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเพราะฟุตบอล ไม่ใช่เรื่องของคนที่เก่งอย่างเดียว แต่ฟุตบอลคือเรื่องของทีมเวิร์ค ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่นักฟุตบอล แต่ทีมโค้ชก็เช่นกันเราจะเอาเฮดโค้ชเก่งๆ มารวมกัน 5-10 คนเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา มันก็อาจจะพัง สิ่งสำคัญกว่าคนที่เก่งคือคนที่เข้ากัน ใครทำหน้าที่อะไร ตรงไหน เพราะมันสำคัญมาก คิดภาพให้ง่าย เฮดโค้ชมีหน้าที่อะไร และผู้ช่วยโค้ชในแต่ละคนมีหน้าที่อะไร พอทีมงานสตาฟฟ์เข้าขา มองว่าขาดอะไรก็เติมเต็มกัน มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมโค้ชทำหน้าที่สื่อสาร ตัดสินใจ สั่งการ ใช้จิตวิทยา ผู้ช่วยวางแผนฝึกซ้อม ให้คำแนะนำแก้ไข วางแผน แน่นอนว่ามันสำคัญมาก สำหรับโค้ชที่ต้องทำงานร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ โดยเป็นการสนับสนุนกัน เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาเพราะอย่างที่เราทราบนักเตะ 11 คน เราก็ไม่ได้เลือกคนที่ดีที่สุดเสมอไป แต่เราต้องเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ทีมเดินไปข้างหน้า หลายคนคิดแต่ว่าใครเก่งที่สุด ใครทำได้ดีที่สุดต้องได้เล่น จนบางครั้งมองข้ามความเข้ากัน และสุดท้าย ทีมก็ไปคนละทิศคนละทาง เพราะทุกคนเก่งหมด มันอาจจะเป็นภาพเหมือนวงดนตรีออร์เคสต้า...

Read more...

ถ้าเด็กในทีม โทษกันเอง

ถ้าเด็กในทีมโทษกันเอง ในกีฬาฟุตบอลเราจะเห็นว่ายามพ่ายแพ้ หลายครั้ง จะมีเด็กบางคนโทษกันเอง ก็มึงยิงไม่ได้อะ ก็มิงจ่ายบอลพลาดอะ ก็มิงเสียบอล ก็มิงไม่ประกบตัว ซึ่งเราอาจจะเห็นหลายครั้ง บางครั้งก็นอกสายตาโค้ช หรืออาจจะเห็นต่อหน้าโค้ชคำถามที่เกิดคือจะทำอย่างไร พยายามหาคนผิด ชี้ว่าคนนี้ผิด คนนี้พลาด และก็ไปจี้คนนั้นคนเดียว หรือปล่อยมัน และทำงานต่อไป เราควรจะทำแบบไหนดี มันคือคำถามสำคัญ และมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอในกีฬาฟุตบอลและจะทำอย่างไร ให้เด็กไม่โทษกันเอง ทำอย่างไร ให้พวกเขามองว่ามันเป็นความผิดพลาดร่วมกัน เพราะต่อให้เราหาประโยคสวยหรู เป็นทีมเดียวกัน แพ้ก็ต้องแพ้ด้วยกัน ชนะก็ต้องชนะด้วยกัน สอนเด็กแล้วก็พอจบ บางทีมันก็อาจจะไม่เกิดผลเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่ตัวโค้ช ที่จะต้องพยายามอธิบาย หาจุดผิดพลาด ที่แสดงให้เห็นว่าทั้งทีมต่างก็ผิดพลาด ฟุตบอลคือกีฬาของความผิดพลาด ทุกคนพลาดกันได้ทั้งหมด ไม่มีใครที่ทำอะไรทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบพยายามหยิบเกม ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เห็น และมองว่าแก้ไขอย่างไร ไม่ใช่ไปจี้จุดอยู่คนเดียว แน่นอนว่าบางครั้ง มันอาจจะเห็นชัดเจน ว่าคนผิดเป็นคนเดียว อย่างเช่นทำทีมเสียจุดโทษ แบบไม่น่าเสีย ผู้รักษาประตูรับบอลพลาด กองหลังสกัดเข้าประตูตัวเอง กองหน้าสังหารจุดโทษพลาดแต่ความจริงแล้ว มันมีอีกหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกม ที่โค้ชจะต้องทำให้นักฟุตบอลรู้ว่าทุกคนต่างก็ผิดพลาดกันหมด และมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะโทษกันเอง...

Read more...

ถ้าเด็กไม่ชอบพูด โค้ชช่วยอย่างไร

ถ้าเด็กไม่ชอบพูด โค้ชช่วยอย่างไร เด็กไทยส่วนใหญ่ มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร หลายคนอยากก้มหน้าก้มตาทำแบบเงียบๆ รอฟังคำสั่ง เหมือนกับการเล่นฟุตบอล เพราะเขาคิดว่าการเงียบ เพื่อทำให้เขามีสมาธิ แต่การเล่นกีฬาที่เป็นทีม สิ่งสำคัญคือการสื่อสารและมันก็ไม่ใช่แค่นั้น แต่ยังรวมถึง การวิเคราะห์ และการทำความเข้าใจ แน่นอนหลายครั้งโค้ชจะมีการสอน เด็กหลายคน ไม่เข้าใจทำไป เพราะคิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ เขามีความรู้มากกว่า เราต้องเชื่อฟังเขา เราลองทำ ถ้าผิด รอให้โค้ชมาแก้ไขแต่สิ่งที่ดีคือ ถ้าไม่เข้าใจควรรีบถามทันที แต่มันมีเด็กน้อยมากที่จะกล้าถาม แน่นอนว่า โค้ชก็ต้องพยายามให้เด็กกล้าที่จะพูด กล้าที่จะสงสัยบางครั้งโค้ชอาจจะไม่ฟังเขา เด็กก็เลยไม่อยากพูด และมันก็เลยเป็นปัญหา เพราะฉะนั้น โค้ชก็ต้องพยายามสนับสนุนให้เขากล้าที่จะพูด เช่นไม่ไปทำให้เขาเสียความมั่นใจ ทำให้ทุกคนกล้าที่จะถาม แม้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่การถามคือเรื่องที่สำคัญมากโค้ชหลายคน อาจจะเจอเด็ก ที่มีประสบการณ์จากที่อื่นมาไม่ดี เช่นเขาเคยพูดและโดนตำหนิ โดนว่า จากโค้ชคนอื่น พอมาอยู่กับเรา เขาก็เลยไม่กล้าพูด กลายเป็นภาพจำฝังใจ โค้ชก็ต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้กับเขา ให้เขากล้าพูด แม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย แต่มันอาจจะทำให้เขาสามารถพัฒนาได้ง่ายขึ้น และเราสามารถมองหาจุดที่ต้องแก้ไข จุดอ่อน...

Read more...

Promotion โปรโมชั่นประจำเดือน

Pro X99 ราคาเร้าใจ ชอบชิ้นไหน เอาปากกามาวง เริ่มตั้งแต่ 199 ไปจนถึง 999ฝึกให้เก่งขึ้นได้ทุกชิ้น เหมาะกับสโมสร อคาเดมี่ หรือแม้แต่ใช้ฝึกเองที่บ้านก็ได้ผลดีการพัฒนาการของทุกวัย#ทีมชาติและสโมสรชั้นนำไว้วางใจ ราคาสินค้า พร้อมส่งฟรี เก็บเงินปลายทางฟรี ไม่บวกเพิ่ม วันนี้-30 กันยายนนี้เท่านั้น สั่งซื้อออนไลน์ ● INBOX: m.me/supercoachshop ● line: https://lin.ee/y3qDwix สายด่วน: 082-425-5288 ● ig: instagram.com/supercoach_shop ● เว็บไซต์: https://supercoachshop.com ● ยูทูป: https://bit.ly/3diZ99m ● ทวิตเตอร์: https://twitter.com/supercoachshop ● อีเมล: supercoachshop@gmail.com �สามารถเก็บเงินปลายทางได้ค่ะ แต่จะมีค่าบริการเพิ่มนิดหน่อยนะคะอุปกรณ์ฝึกซ้อมราคาถูก จัดส่งเร็วทันใจ ไม่ต้องพรีออร์เดอร์ขายจริง ส่งทุกวัน ตัดรอบส่ง 15.00 นะคะ �

Read more...